KÉPESÍTÉSEK, TANULMÁNYOK

egyetemi doktori cím bányamérnöki szaktudományokból (1985)
szilárdásvány bányászati szintentartó tanfolyam (1986)
Bányamérnöki Kar olajbányász szak (1971), NME
szociológiai fõiskolai oklevél (1978)
villamosenergiaipari technikum (1966), Miskolc
ingatlan értékbecslõi és -közvetítõi középfokú tanfolyami oklevél (1994)
jelzáloghitel ügynöki tanfolyam (2003), ING
ingatlan-ügynöki tanfolyam (2004), Otthon Centrum

SZAKÉRTÕI BEJEGYZÉSI SZINTÛ SZAKTERÜLETEK

- szén-hidrogén és mélykúti víztermelés, bányakár, víz -, gázkitörés, tűz elleni védelem
- ingatlan-értékbecslés, szellõztetés- és klímatechnika, földmérés, tájrendezés

FOGLALKOZÁSOK, MUNKAHELYEK

1993-2018  ügyvezetõ, mûszaki-gazdasági tanácsadó ESCO-T Kft.
2008-2010  fõmérnök, Leányfalu Termálfürdõ Kft
2005-2007  mûszaki osztályvezetõ, Országos Mûszaki Múzeum
2004-2005  ingatlan ügynök, Otthon Centrum
2003-2004  banki ingatlan jelzálog értékbecslõ, ANZSO Kft
2002-2003  leányfalui önkormányzati képviselő, gazdaság bizottsági tagja
1998-2002  leányfalui önkormányzati képviselő, jogi bizottság elnöke
1987-2005  bányászati légzésvédõ készülék, és levegõminõség vizsgálóállomás vezetõ
1987-1994  bányabiztonsági tudományos oszt.vez. Központi Bányászati Fejlesztési Intézet
1983-1987  kutatómérnök, Központi Bányászati Fejlesztési Intézet
1982-1983  kutatómérnök Szénhidrogénipari Kutatási és Fejlesztési Intézet (Budapest)
1971-1982  kútvizsgáló olajmérnök > üzemvez.h. OGIL, (SZKFI, jogelõdje) (Nagykanizsa)

EGYÉB GYAKOROLT SZAKTERÜLET

könyvelés, számvitel, pénzügy, ingatlan értékbecslés, energetika, kockázatelemzés, vezérléstechnika, mérésadatgyûjtés, számítástechnika felhasználói programozással; Linux, Windows, Office, CAD, HTML, és bármely szoftver gyakorlatilag azonnali alkalmazása, hidraulikai és pneumatikai berendezések tervezése és üzemeltetése, mélyépítés és építészet és épületgépészet és villamosenergia elosztás egyes elemei,
a kutatói munkáim mindvégig az alkalmazott tudományok területét érintették

ÉRDEKLÕDÉSI TERÜLET

természettudományok, információtechnika (IT)

RÉSZLETEZÕ KIEGÉSZÍTÉSEK

Vezetõi gyakorlat

A szénhidrogénipari kútvizsgálati üzem, amikor üzemvezetõ helyettes voltam, mintegy 60 fõt foglalkoztatott, mai árakon milliárdos eszközállománnyal. Elsõsorban a frissen fúrt mélykutak áramlástani vizsgálatait, és a termelvény (víz, olaj, gáz, homok, iszap) mintavételezését végezte az ország egész területén. Ennek a tevékenységnek a technikai és személyi feltételeinek megteremtésén, koordinálásán túl fejlesztési feladatokkal foglalkoztam.

A Központi Bányászati Fejlesztési Intézet tudományos osztályvezetõjeként öt mérnök, négy technikus és két kisegítõ munkatárs közvetlen vezetõje voltam. Évente többször, bányaüzemi kísérletek telepítése során sok további helybéli, a segédmunkástól a mérnökig terjedõ képzettségû személy munkáját kellett összehangolni, irányítani.

Az energetikai, bányászati, környezetvédelmi mûszaki vizsgálatokra és tanácsadásra alapított ESCO-T Kft csekély állandó létszámmal, az éppen szükséges számú és képességû személyekkel kötött megbízási szerzõdéseken keresztül biztosított team-ek szervezésével oldotta meg feladatait.

2006-ban az Országos Mûszaki Múzeumban a múzeum bõvítésének, látogathatóvá, akadálymentesítetté tételének mintegy 100 MFt-os értékû munkálatait szerveztem megrendelõi oldalról.

Gazdasági gyakorlat

Gazdasági ismereteim 1987-tõl kezdõdõen alapozódtak meg. A KBFI az osztályvezetõitõl elvárta az önálló gazdálkodást olyan mélységig, hogy az alig fizetõképes szilárdásvány bányászattól megbízásokat szerezzenek, a bevételeiket és költségeiket pedig havi szinten egyensúlyban tartsák, illetve a bér- és eszközfejlesztéseiket nyereségükbõl fedezzék.

Az 1993-ban, ESCO-T Kft alapításakor az elõzõ gazdasági tervezési gyakorlatomhoz hozzátanultam a pénzügyi, számviteli és könyvelési szabályokat. Az új ismeretek alapján elkészítettem egy komplett számítógépes könyvelõprogramot a bizonylatfeladástól a fõkönyvön át az éves beszámolóval bezárólag, deviza-elszámolással és bérszámfejtéssel együtt. Ezt a rendszert 1999-ben egy egy héten át tartó APEH ellenõrzés megfelelõnek és folytathatónak találta. A Kft elsõ két évében magam végeztem a pénzügyi nyilvántartási és a könyvelõi feladatokat. A könyvelõprogramot a Kft megszűnéséig üzemeltettük a külsõ könyvelõ ellenõrzésére.

Mûszaki gyakorlat

Gépészeti ismereteim összefoglalóan közismertebb néven fogalmazva a hidraulikával hozhatók kapcsolatba. Csõvezetékek, szivattyúk, hõcserélõk, leválasztó-, ülepítõ-, tisztítóberendezések, kutak üzemeltetése, eszközeik fejlesztése tartoztak tevékenységi körömbe.
Sokirányú méréstechnikai és épület energetikának nevezhetõ vonalon tartom naprakészen elektromos ismereteimet. 2006-ban az Országos Mûszaki Múzeumban kereskedelmi alkatrészekbõl komplex számítógépvezérelt rádiófrekvenciás kapcsolatú fûtésoptimalizáló, energiatakarékos klimatizáló rendszert állítottam össze.
Építészetben kiemelkedõbben a statikai, mélyépítési, tájrendezési vonalon van jártasságom.
Speciális területem a hidrogeológiai méréstechnika

Szakmai munkásság részletesen, ide kattintva

Nomtatható változat, ide kattintva