Főbb légszennyező anyagok egészségügyi határértékei

a lakosságra vonatkozó határértékek a 4/2011 (I.14.) VM rendelet 1. melléklet
a szénbányákra előírt határértékek az Általános Bányászati Biztonsági szabályzat Bp., 1986.
alapján

Légszennyező anyag

Órás határérték (µg/m3)

24 órás határérték (µg/m3)

Éves határérték (µg/m3)

Bányabeli határérték (µg/m3)

Kén-dioxid

(SO2)

250

(a naptári év alatt 24-nél többször nem léphető túl)

125

(a naptári év alatt 3-nál többször nem léphető túl)

50

13100

Nitrogén-dioxid

(NO2)

100

(a naptári év alatt 18-nál többször nem léphető túl)

85

40

9400

Szén-monoxid

(CO)

10 000

5 000

(napi 8 órás mozgó átlag-koncentrációk maximuma)

3 000

57000

Szálló por

(PM10)

-

50

(a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl)

40

70000000*

Szálló por

(PM2,5)

-

-

25

* Megjegyzés:
A szálló szénpor mennyiségét a biztonsági szabályzat nem kezeli egészségügyi kockázatként. A feltüntetett határérték forrása
Török Zoltán: Bányamentés, Műszaki Könyvkiadó Bp. 1981., ahol a szénporrobbanás tovaterjedésének határértékeként van megadva,
míg a robbanás bekövetkezésének feltétele - ami mindenképp kerülendő - ennek csaknem kétszerese, azaz 120000000 µg/m3.